Geschiedkundige Kring kanunnik Daris Borgloon (B)

Alles over de Kring Databank Genealogie Geschiedenis Loonse figuren


 

Welkom bij de Geschiedkundige Kring Borgloon

Wij komen elke derde dinsdag van de maand samen in het ambachtenlokaal op het stadhuis van Borgloon van 14:00 tot 16:00/17:00 u.

De namiddagen vullen wij met lezingen en/of werkvergaderingen.

Vergaderdata

  Dinsdag 19 januari 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 16 februari 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 16 maart 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 20 april 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 18 mei 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 15 juni 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Geen samenkomst in juli & augustus  
  Dinsdag 21 september 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 19 oktober 2021 Afgelast wegens de coronacrisis
  Dinsdag 16 november 2020 Afgelast wegens de coronacrisis Golf 4
  Geen samenkomst in december  

Onderwerpen in het vooruitzicht
- Ivo Gilisen: luisteren naar een oude opgenomen voordracht van prof. Jan Baerten over zijn boek "Het Graafschap Loon 11-14e eeuw".
-Ivo Gilisen: De burgemeesters en de gemeenteraden van Borgloon (max. één per vergadering)
-Ivo Gilisen: Een ongezien groot aantal onwettige kinderen te Broekom in de 1ste helft van de 19de eeuw.
-De leden: Voorlezen/bespreken van De verslagen WOI door de pastoors van het kanton Borgloon (één gemeente per vergadering)
-Serge Houbrechts: 250 jaar herbergiers te Borgloon
-Serge Houbrechts
: 250 jaar onderwijzers te Borgloon
-Guy Vijgen: De broeders Hiëronymieten te Borgloon
-Guy Vijgen: Het Sint-Hubertusbroederschap te Borgloon
-Guy Vijgen: Riddertornooien in het algemeen en dat van Chauvenchy (1295) door Graaf Lodewijk V van Loon en Chiny
-Guy Vijgen: Bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren (februari?)

Voor genealogische gegevens Graven van Loon en Gemeenten uit het Land van Loon zie : Genealogie
Voor gedachtenisprentjes en doodsbrieven zie : Databank

Voor specifiek genealogisch zoekwerk klik hier

Laatst bijgewerkt: 08-11-2021              Website gestart op 03-03-2012